Symphony Retail Ai är den ledande globala leverantören av artificiell intelligens-aktiverade beslutsplattformar och kundcentrerade lösningar och analyser som driver bekräftad tillväxt för detaljhandel och tillverkare av konsumentförpackade varor. Våra lösningar omfattar allt från kundanalys till personanpassad marknadsföring samt från försäljningsmetodik och kategorihantering till leveranskedja och detaljhandel.

Vår organisation utvecklar nyheter i ett högt tempo för att driva fram snabbare och mer vinstgivande beslut genom AI, maskininlärning och röstteknologi. Fler än 1200 organisationer, inklusive 15 av världens 25 största dagligvaruåterförsäljare, tusentals detaljhandelsvarumärken och hundratals nationella och regionala kedjor runt om i världen förlitar sig på oss för hjälp med att lösa sina svåraste affärsproblem med hjälp av AI-driven kundanalys och detaljhandelslösningar.

Symphony Retail Ai bildades den 11 januari 2018 och Symphony GOLD och Symphony EYC införlivades i företaget som nya avdelningar.

 • Ett nytt varumärke baserat på över 25 års erfarenhet inom detaljhandel och konsumentförpackade varor
  Symphony Retail Ai bildades i januari 2018 och har, genom införlivandet av Symphony GOLD och Symphony EYC, ersatt dessa tidigare varumärken med ett gemensamt nytt varumärke.
  Omprofilieringen till Symphony Retail Ai var nästa utvecklingssteg på vår spännande resa och kommer att öka vår möjlighet att hjälpa återförsäljare och tillverkare av konsumentförpackade varor att konkurrera och vinna trots ökande konkurrens från sådana aktörer som Amazon, Walmart och lågpriskedjor. 
 • Avdelningen för detaljhandelslösningar (tidigare Symphony GOLD)
  I mer än 25 år har Symphony GOLD, som numera kallas ”Retail Solutions” (företagets avdelning för detaljhandelslösningar) tillhandahållit den branschledande programvaruplattformen GOLD för detaljhandel som hjälper återförsäljare med höga volymer och konsumentförpackade varor att öka intäkter och marginaler med hjälp av lokaliserat, platsmedvetet sortiment och prissättning, förbättrad lagerdistribution och tillgänglighet och ökad operativ produktivitet.
  Organisationen har, i över 30 år och i fler än 70 länder, skapat resultat åt några av världens mest kända varumärken och tillverkare av konsumentprodukter och låter dem ge sina kunder ökat värde, ökad bekvämlighet och förbättrade valmöjligheter.
 • Avdelningen för kundanalys (tidigare Symphony EYC)
  Symphony EYC, nu Symphony RetailAIs avdelning för kundanalys, var en ledande leverantör av programvaror och tjänster för insiktsdrivet kundengagemang, partnerskap med ledande återförsäljare och tillverkare i fler än 70 länder för att tillhandahålla ökade marginaler, vinster och lojalitet genom att möjliggöra en mer konsekvent kundupplevelse i detaljhandeln. De enkla, intuitiva molnbaserade mjukvaruprogrammen, analyslösningarna och tjänsterna för stordata samt organisationens innovativa lojalitetshanteringsplattform med omnikanal har möjliggjort värdeskapande och kundcentrerade försäljningsmöjligheter inriktade på att göra befintliga kunder nöjda och attrahera nya kunder.
 • Varför fokusera på artificiell intelligens nu?
  Den tekniska förmågan att tillhandahålla system för beslutsstöd och informationsinsamling har mognat och försäljning av konsumtionsvaror med snabb omsättning kräver svar på många frågor där data och djupa analyser krävs för att leverera svaren.

  Vi har lanserat CINDE (Conversation INsights and Decision Engine), den första och enda digitala analysassistenten specifikt för försäljning av dagligvaror och sällanköpsvaror. CINDE införlivar artificiell intelligens, talteknologi för naturligt språk och djupgående överblick i ett normativt analyssystem som är visuellt innehållsrikt och lättanvänt. Till en början användes den i våra programsviter för hantering av kategorierna detaljhandel och konsumentförpackade varor, men vi avser nu att aggressivt införa CINDE:s funktioner i andra områden inom marknadsföring, försäljningsmetodik och leveranskedjan.

 • Möt ledningsteamet

  Dr. Pallab Chatterjee

  Ordförande och VD, Symphony RetailAI

  Före bildandet av Symphony RetailAI var Dr. Pallab Chatterjee verkställande direktör och verksamhetspartner i Symphony Technology Group, ordförande i Symphony Retail Solutions och VD för Symphony EYC. Tidigare har Chatterjee varit VD för i2 Technologies, Inc. där han tidigare haft rollen som ordförande för verksamheten för lösningar. Innan han började på i2 hade han under 24 år olika ledande positioner hos Texas Instruments. Dr. Chatterjee sitter också i bolagsstyrelserna för SSC, Teleca och MSC Software. Dr. Chatterjee tog sin kandidatexamen på IIT-Kharagpur i Indien och tog magisterexamen och doktorerade i elektroteknik på University of Illinois.

  Graeme Cooksley

  VD och ordförande, avdelningen för detaljhandelslösningar, Symphony RetailAI

  Graeme Cooksley är ansvarig för den globala driften av Symphony RetailAIs avdelning för detaljhandelslösningar och behåller således den roll som VD och ordförande han hade hos Symphony GOLD. Tidigare var Cooksley europeisk och internationell chef för Symphony GOLD och ansvarig för att övervaka försäljnings- och tjänsteverksamheten samt att utveckla kanalverksamheten. Han har över 25 års internationell erfarenhet med fokus på programvarubranschen för företag både inom privata och offentliga företag. Cooksley har haft en rad olika chefspositioner, inklusive ordförande och operativ chef hos ett ledande europeiskt företag inom detaljhandelsteknik och även som vice VD hos SSA Global Technologies och verkställande VD hos Baan NV.

  Todd Sanders

  Ekonomichef, Symphony RetailAI

  Todd Sanders är ansvarig för ekonomi och IT-verksamhet globalt. Med mer än 17 års mångsidig ekonomisk och operativ internationell erfarenhet har Sanders haft olika roller som ekonomichef, finansdirektör, controller, ekonomisk rapport- och försäljningsverksamhet. Innan Sanders kom till Symphony RetailAI var han Vice VD för affärstjänster i ett snabbväxande företag inom global detaljhandelsteknik och hade också flera ledande chefsroller inom ekonomi med fokus på initiativ för intäktstillväxt, produktivitetsförbättringar och kostnadshanteringsaktiviteter för förbättrad vinst och kassaflöde.

Speak with an expert

Just provide us with a few details and we’ll be in touch to discuss your needs