Symphony Retail Ai är den ledande globala leverantören av artificiell intelligens-aktiverade beslutsplattformar och kundcentrerade lösningar och analyser som driver bekräftad tillväxt för detaljhandel och tillverkare av konsumentförpackade varor. Våra lösningar omfattar allt från kundanalys till personanpassad marknadsföring samt från försäljningsmetodik och kategorihantering till leveranskedja och detaljhandel.

Vår organisation utvecklar nyheter i ett högt tempo för att driva fram snabbare och mer vinstgivande beslut genom AI, maskininlärning och röstteknologi. Fler än 1200 organisationer, inklusive 15 av världens 25 största dagligvaruåterförsäljare, tusentals detaljhandelsvarumärken och hundratals nationella och regionala kedjor runt om i världen förlitar sig på oss för hjälp med att lösa sina svåraste affärsproblem med hjälp av AI-driven kundanalys och detaljhandelslösningar.

Symphony Retail Ai bildades den 11 januari 2018 och Symphony GOLD och Symphony EYC införlivades i företaget som nya avdelningar.

 • Ett nytt varumärke baserat på över 25 års erfarenhet inom detaljhandel och konsumentförpackade varor
  Symphony Retail Ai bildades i januari 2018 och har, genom införlivandet av Symphony GOLD och Symphony EYC, ersatt dessa tidigare varumärken med ett gemensamt nytt varumärke.
  Omprofilieringen till Symphony Retail Ai var nästa utvecklingssteg på vår spännande resa och kommer att öka vår möjlighet att hjälpa återförsäljare och tillverkare av konsumentförpackade varor att konkurrera och vinna trots ökande konkurrens från sådana aktörer som Amazon, Walmart och lågpriskedjor. 
 • Avdelningen för detaljhandelslösningar (tidigare Symphony GOLD)
  I mer än 25 år har Symphony GOLD, som numera kallas ”Retail Solutions” (företagets avdelning för detaljhandelslösningar) tillhandahållit den branschledande programvaruplattformen GOLD för detaljhandel som hjälper återförsäljare med höga volymer och konsumentförpackade varor att öka intäkter och marginaler med hjälp av lokaliserat, platsmedvetet sortiment och prissättning, förbättrad lagerdistribution och tillgänglighet och ökad operativ produktivitet.
  Organisationen har, i över 30 år och i fler än 70 länder, skapat resultat åt några av världens mest kända varumärken och tillverkare av konsumentprodukter och låter dem ge sina kunder ökat värde, ökad bekvämlighet och förbättrade valmöjligheter.
 • Avdelningen för kundanalys (tidigare Symphony EYC)
  Symphony EYC, nu Symphony RetailAIs avdelning för kundanalys, var en ledande leverantör av programvaror och tjänster för insiktsdrivet kundengagemang, partnerskap med ledande återförsäljare och tillverkare i fler än 70 länder för att tillhandahålla ökade marginaler, vinster och lojalitet genom att möjliggöra en mer konsekvent kundupplevelse i detaljhandeln. De enkla, intuitiva molnbaserade mjukvaruprogrammen, analyslösningarna och tjänsterna för stordata samt organisationens innovativa lojalitetshanteringsplattform med omnikanal har möjliggjort värdeskapande och kundcentrerade försäljningsmöjligheter inriktade på att göra befintliga kunder nöjda och attrahera nya kunder.
Speak with an expert

Just provide us with a few details and we’ll be in touch to discuss your needs